Vítejte v Mateřské škole Ledčice

Mateřská škola v Ledčicích je škola s dlouholetou tradicí.

První zmínka o její činnosti pochází z roku 1939, kdy byl pro děti ve věku předškolním zřízen prázdninový útulek. Bylo použito jedné třídy školy a v opatrování bylo 40 dětí. Jelikož se opatření osvědčilo, byla od 1. 9. 1940 otevřena v budově Obecné školy veřejná mateřská škola.

Od 15. května 1944 byl okresním školním inspektorem zřízen dětský útulek. 

Tento název se nesl až do roku 1990, kdy byl přejmenován na mateřskou školu. Přesto, že to byl útulek, plnil funkci mateřské školy.

Od 1. 1. 2003 se vstupem do právní subjektivity se naše mateřská škola stala součástí základní školy s oficiálním názvem Základní škola a mateřská škola Ledčice.

Základní škola i mateřská škola sídlí ve společné budově, která se nachází ve střední části obce. 

V roce 2019 prošla celá budova školy náročnou rekonstrukcí.

Byly zbudovány dvě třídy MŠ.

Obě třídy jsou vybaveny novým nábytkem, který odpovídá hygienickým a bezpečnostním požadavkům.

Mateřskou školu v současné době navštěvují děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Děti mladší tří let jsou přijímány pouze ve výjimečných případech. 

Do MŠ jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v obci Ledčice a také děti z obce Jeviněves. Zřizovatel s touto obcí uzavřel Dohodu o vytvoření společného školského obvodu Mateřské školy.  


Nahlédněte k nám 


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky